Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла, съединени херметически с помощта на дистанционна рамка.

За да е с добри технически показатели, един стъклопакет трябва да има двустепенно уплътнение. Първата степен на уплътнение е бутилът,положен от двете страни на дистанционера.Втората бариера е силиконът,полисулфидът или тиоколът,запълващи разстоянието между стъклата и дистанционера. В изправния стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата.

Най-широко употребявани:Топлоизолацията на стъклопакета се определя от типа на стъклото,от разстоянието между отделните стъкла и в по-малка степен - от дебелината на стъклопакета.