Профилът VIVAPlast се произвежда в България, но е разработен, конструиран и изпитан с помощта на инженери от немския институт в Розенхайм. Повърхността на тези профили е с най-висок клас на блясък и абсорбираща способност на светлината. Използваните висококачествени материали без съдържание на олово, гарантират екологично безвреден профил, отговарящ на нормите за чиста околна среда. Изложена на драстични амплитудни атмосферни условия /влажност, средни месечни температури над 35°С и - 10°С, променливо атмосферно налягане, киселинни дъждове/, дограмата VIVAPlast запазва невредима своята цялост, повърхност, блясък и цвят. Основни характеристики на петкамерната система VIVAPlast:

Конструктивна ширина:70мм
Топлоизолация: Uf=1.2-1.3W/m²K /стандартна армировка/
Звукоизолация: до клас на шумозащита 4(VDI 2719)
Възпрепятсване на взлом: до клас на съпротивление 3(DIN V ENV 1627